Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Trần Nam Trung

Chức danh

BS.CK1

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa
Chuyên khoa: Gây mê Hồi sức

Ngoại ngữ: Anh văn - C

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2002

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 - Gây mê Hồi sức, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2012

Quá trình công tác:

- Bác sĩ điều trị khoa Gây mê Hồi sức Ngoại từ 01/2007 đến nay

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội viên Hội Gây mê Hồi sức TP Hồ Chí Minh

- Hội viên Hội Tim mạch  TP Hồ Chí Minh

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080