Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Trần Diệp Khoa

Chức danh

ThS.BS.CK2

Vị trí công tác

Phó khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội tim mạch

Ngoại ngữ: Anh văn

Trường Y:
Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Huế năm 1997

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Thạch sĩ Nội tổng quát tại trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2005

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II Nội tim mạch tại trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016

Quá trình công tác:

- Từ năm 1998-2001: Bác sĩ điều trị, khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ năm 2001 đến nay: Bác sĩ phó trưởng khoa khoa Nhịp tim học, Bệnh viện Nhân dân 115

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội viên Hội Nhịp tim học TP Hồ Chí Minh

- Hội viên Hội Điện sinh lý học và tạo nhịp tim Việt Nam

- Hội viên Hội Tim mạch TP Hồ Chí Minh

- Hội viên Hội Tim mạch Việt Nam

Công trình khoa học:

- Đặc điểm và yếu tố liên quan rối loạn nhịp nhĩ ở bệnh nhân tăng huyết áp

- Đặc điểm và yếu tố liên quan rối loạn nhịp thất ở bệnh nhân tăng huyết áp

- Tầm soát hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân bệnh động mạch vành

- Đặc điểm hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân bệnh động mạch vành

- Khảo sát tình trạng tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân bệnh động mạch vành có hội chứng chuyển hóa.

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080