Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Thân Trọng Hà

Chức danh

BS

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội tổng quát

Ngoại ngữ:
Anh văn - C, Pháp văn - B

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2010

Quá trình công tác:

- BS khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2010 đến nay

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080