Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Nguyễn Vũ Thiện

Chức danh

TS.BS

Vị trí công tác

Trưởng khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Giải phẫu bệnh

Đơn vị công tác:

- Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bộ môn Giải phẫu bệnh

- Bệnh viện Nhân Dân 115, Khoa Giải phẫu bệnh      

Ngôn ngữ: Anh Văn

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1988

Bằng cấp chuyên môn:

- Thạc sĩ Hình thái học (Giải phẫu bệnh): tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2000

- Tiến sĩ: tốt nghiệp trường Đại học Queensland, Úc năm 2010

Đào tạo nâng cao:

- Chứng chỉ đào tạo liên tục Quản lý bệnh viện năm 2016 của Viện y tế công cộng TP Hồ Chí Minh

- Chứng chỉ An toàn phòng thí nghiệm

Kinh nghiệm:

- 22 năm trong ngành giải phẫu bệnh

- Phụ trách khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Nhân dân 115, từ năm 2014 đến nay

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Ủy viên ban chấp hành Hội Giải phẫu bệnh TP Hồ Chí Minh

Khen thưởng:

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ y tế (năm 2014)

- Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015, 2016

Công trình khoa học:

- Nhiều bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành Giải phẫu bệnh.

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080