Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Nguyễn Thúy Quỳnh Mai

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Phó khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Thận Nội - Lọc Máu - Theo dõi sau ghép thận

Ngôn ngữ: Anh văn, Pháp văn

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1991

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1, Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1995

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 2, Học viện Quân Y các tỉnh phía Nam năm 2011

Kinh nghiệm:

- Bác sĩ, Khoa Nội Thận - Chạy thận, Bệnh viện Bình Dân, từ năm 1991-1195

- Bác sĩ, Khoa Nội Thận - Miễn dịch ghép, Bệnh viện Nhân dân 115, từ năm 1996 đến nay

- Phó Khoa, Khoa Nội Thận-Miễn Dịch Ghép, Bệnh viện Nhân dân 115, từ năm 2016

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội Nội thận Thành phố Hồ Chí Minh

- Hội Thận - Tiết Niệu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080