Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Nguyễn Thị Lan Anh

Chức danh

BS.CK1

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Gây mê hồi sức

Ngoại ngữ: Anh văn

Trường Y:
Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội năm 2006

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 - Gây mê hồi sức năm 2016

Quá trình công tác:

- Bác sĩ khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Nhân dân 115 từ 2008 đến 2017

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080