Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Nguyễn Thanh Hiền

Nguyễn Thanh Hiền

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Tim mạch

Ngoại ngữ: Anh Văn

Trường Y: Tốt nghiệp trường Y khoa năm 1981

Bằng cấp chuyên môn:

- Bằng bác sĩ chuyên khoa I năm 1983

- Bằng bác sĩ chuyên khoa II năm 2003

Đào tạo nâng cao:

- SAT tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 1993

Quá trình công tác:

- Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 1981

- Trưởng khoa Tim mạch tổng quát - Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2001

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam

- Hội Tim mạch TP Hồ Chí Minh

- Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam

- Hội Tim mạch Can thiệp TP Hồ Chí Minh

- Hội Lão khoa TP Hồ Chí Minh

Công trình khoa học:

- Hơn 10 đề tài Nghiên cứu khoa học

- Hơn 70 bài đăng báo Thời sự Tim mạch học

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080