Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Nguyễn Thanh Hải

Chức danh

ThS.BS.CK2

Vị trí công tác

Phó Trưởng Khoa – Điều hành Khoa Khám bệnh

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội tổng quát

Ngoại ngữ: Anh văn

Trường Y: 

-         Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1990.

-         Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa Nội tổng quát Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003.

-         Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II- Nội tổng quát Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Bằng cấp chuyên môn:  Bác sĩ Chuyên khoa II.

Đào tạo nâng cao:  Chuyên khoa II- chuyên ngành Nội tổng quát

Kinh nghiệm:  33 năm công tác.

Công tác tại các khoa lâm sàng: Hồi sức cấp cứu, Nội nhiễm, Nội thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh, Thận niệu, Khoa Khám bệnh- Bệnh viện Nhân dân 115

Hội viên các hội chuyên ngành: Hội viên Hội Thận niệu Thành phố Hồ Chí Minh

Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2014.

Công trình khoa học:

-         Luận văn Thạc sĩ “Khảo sát các yếu tố thúc đẩy suy tim trên bệnh nhân chạy thận định kỳ”.

-         Đề tài TQM chuyên đề “Giảm thời gian Người bệnh chờ khám tại Khoa Khám bệnh”

-         Luận văn Chuyên khoa II “Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tăng huyết áp của Bệnh nhân trên 65 tuổi tại Khoa Khám bệnh BVND115”.


Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080