Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Lâm Ngọc Lắm

Chức danh

BS.CK1

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội tổng quát

Ngoại ngữ: Anh văn

Trường Y: Tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1991

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I - Nội tổng quát, phân hiệu Học viện Quân y năm 2007

Quá trình công tác:

- Từ năm 1992 - 2004: Công tác tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ năm 2004 - 2008: Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ năm 2008 đến nay: Khoa Nhịp tim học - Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080