Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Huỳnh Hồ Hải

Chức danh

BS.CK1

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Gây mê hồi sức

Ngoại ngữ: Pháp văn - B

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2002

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 - Gây mê hồi sức, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2006

Quá trình công tác:

- Từ năm 2002 - 2004: Bệnh viện 175 - Bộ Quốc Phòng

- Từ 2004 đến nay: Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080