Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Dương Đình Lượng

Chức danh

BS.CK1

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội tổng quát

Ngoại ngữ: Anh văn - B

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1986

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I - Nội chung tại Học viện Quân y năm 1996

Quá trình công tác:

- Bác sĩ khoa Bệnh Nhiệt đới từ năm 1987 đến nay

Khen thưởng:

- Bằng khen ủy của UBND TP Hồ Chí Minh

Công trình khoa học:

- Tăng bạch cầu ái toan trong bệnh nhiểm KST

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080