Logo Bệnh viện Nhân dân 115
06/04/2022 16:17

Thông báo mời báo giá vật tư tiêu hóa hóa chất cho xét nghiệm

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080