Logo Bệnh viện Nhân dân 115
22/03/2022 14:40

Thông báo mời báo giá kệ đựng hồ sơ

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán gói thầu "Mua sắm kệ đừng hồ sơ cho bệnh viện" như sau:

MỜI XEM THÔNG BÁO VÀ MẪU BÁO GIÁ TẠI ĐÂY
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080