Logo Bệnh viện Nhân dân 115
04/03/2022 09:54

Thông báo mời báo giá dịch vụ giặt, ủi đồ vải cho bệnh viện

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán “Dịch vụ giặt, ủi đồ vải cho bệnh viện” của Bệnh viện Nhân dân 115, báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email bvnd115tphcm@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhân dân 115.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1.      Bản gốc bảng báo giá (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu báo giá).

2.      Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có).

Nơi nhận báo giá:

-         Địa điểm: Cổng số 1 Bệnh viện Nhân dân 115

-         Địa chỉ: 03 đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM

-         Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (Chị Dao - Phòng Hành chính quản trị)

-         Thời gian nhận báo giá: từ ngày   4 /3 /2022 đến 16:00 ngày  9/ 3 /2022.


MỜI XEM THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080