Logo Bệnh viện Nhân dân 115
28/11/2018 13:04

Quyết định bổ nhiệm chức vụ viên chức lãnh đạo, quản lý

Bệnh viện Nhân Dân 115 vừa bổ nhiệm: trưởng khoa Hô hấp, trưởng khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu, điều dưỡng trưởng Khoa Nội tiêu hóa, điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu tổng hợp.

Căn cứ Quyết định số 3701/QĐ -SYT ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Sở y tế TPHCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nhân Dân 115 trực thuộc Sở y tế; căn cứ vào đạo đức, năng lực của viên chức và nhu cầu công tác.

1. Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Chiêu Oanh, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Phó trưởng Khoa Hô hấp, giữ chức vụ Trưởng khoa Hô hấp, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm.2. Bổ nhiệm bà Ngô Thị Cẩm Hoa, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Phó trưởng Khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu, giữ chức vụ Trưởng Khoa Khám và Điều trị theo yêu cầu, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm.


3. Bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Lan, Cử nhân điều dưỡng, giữ chức vụ điều dưỡng trưởng Khoa Nội tiêu hóa, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm.


4. Bổ nhiệm bà Trần Thị Trường Giang, Cử nhân điều dưỡng, giữ chức vụ điều dưỡng trưởng khoa Khám và điều trị theo yêu cầu, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm.


5. Bổ nhiệm bà Lương Ngọc Quyên, Cử nhân điều dưỡng, giữ chức vụ điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu tổng hợp, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm.


Phan Nhân
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân Dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080