Logo Bệnh viện Nhân dân 115
05/05/2020 10:19

Lịch khám bệnh mới từ ngày 07/05/2020

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh, Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo lịch khám bệnh tại các khoa từ ngày 07/05/2020 như sau:


1.     KHOA KHÁM YÊU CẦU VÀ ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU

- Nhận bệnh nhân từ 4g30 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu

- Khám bệnh từ 5g30 - 16g00 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu

- Thứ bảy:  Sáng: khám bệnh từ 7g00 -12g00; Chiều: khám bệnh từ 13g00 - 16g00

- Chủ nhật khám buổi sáng từ 7g00 – 12g00

2.     KHÁM VÀ TÁI KHÁM TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG

- Nhận bệnh nhân từ 6g30 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu

- Khám bệnh từ 7g00 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu

- Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ nghỉ

3.     PHÒNG KHÁM VIP - DOANH NHÂN

- Nhận bệnh nhân từ 6g30 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu

- Khám bệnh từ 7g00 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu

- Thứ bảy khám buổi sáng từ 7g00– 11g30

- Chủ nhật và các ngày lễ nghỉ

Bệnh viện Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080