Logo Bệnh viện Nhân dân 115
26/06/2019 09:41

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý, điều dưỡng trưởng khoa

Sáng ngày 24/6/2019, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý, điều dưỡng trưởng khoa.

ThS.Nguyễn Văn Ngân - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Quyết định số 1206/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phạm Phúc Hải, Bác sĩ chuyên khoa II, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu – Y học thể thao, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp; thời gian giữ chức vụ từ ngày 24/6/2019 cho đến ngày 01/7/2021


Quyết định số 1211/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Tuyết Phượng, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, tiếp tục giữ chức vụ Trưởng khoa Nội tiêu hóa, thời gian giữ chức vụ từ ngày 14/01/2019 cho đến ngày 01/9/2023Quyết định số 1207/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019Bổ nhiệm ông Trần Diệp Khoa, bác sĩ chuyên khoa II, Phó Trưởng khoa Nhịp tim học, giữ chức vụ Trưởng Khoa Nhịp tim học, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệmQuyết định số 1204/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Bổ nhiệm ông Khâu Minh Tuấn, thạc sĩ, bác sĩ thuộc Khoa Cấp cứu tổng hợp, giữ chức vụ Phó trưởngKhoa Cấp cứu tổng hợp, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệmQuyết định số 1202/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Bình, bác sĩ chuyên khoa II thuộc Khoa Bệnh nhiệt đới, giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệmQuyết định số 1205/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Viễn, bác sĩ chuyên khoa I thuộc Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệmQuyết định số 1200/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Bổ nhiệm ông Hồ Vĩnh Phước, thạc sĩ, bác sĩ thuộc Khoa Ung Bướu, giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Ung Bướu, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm

Quyết định số 1201/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ, thạc sĩ, bác sĩ thuộc Khoa Gây mê – Hồi sức ngoại, giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Gây mê – Hồi sức ngoại, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệmQuyết định số 1203/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hậu, cử nhân điều dưỡng thuộc Phòng Điều dưỡng, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Điều dưỡng, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm


Quyết định số 1209/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Bổ nhiệm bà Lê Thị Lan Phương, cử nhân điều dưỡng thuộc Khoa Phẫu thuật tim – Lồng ngực mạch máu, giữ chức vụĐiều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim – Lồng ngực mạch máu, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm


Quyết định số 1210/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Giàu, cử nhân điều dưỡng thuộc Khoa Bệnh lý mạch máu não, giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm.Quyết định số 1208/QĐ-BVND115 ngày 24 tháng 6 năm 2019 Bổ nhiệm bà Lê Thị Thúy Phượng, cử nhân điều dưỡng thuộc Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, thời gian giữ chức vụ 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm.Ts.Bs.CKII. Lê Thị Tuyết Phượng đại diện 12 cán bộ viên chức quản lý, lãnh đạo phát biểu trong buổi lễĐảng ủy bệnh viện chúc mừng  trưởng khoa
Đảng ủy bệnh viện chúc mừng Phó trưởng khoa


Đảng ủy bệnh viện chúc mừng Điều Dưỡng trưởng khoa

Minh Hân
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080