Logo Bệnh viện Nhân dân 115
16/09/2020 08:40

Kết quả kiểm tra, đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 (tính đến ngày 14/09/2020)

Tính đến ngày 14/09/2020, Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra, đánh giá 53 bệnh viện công lập và tư nhân, hiện không còn bệnh viện nào bị xếp ở mức không an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế ghi nhận đa số các bệnh viện đã quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo Bộ tiêu chí bệnh viên toàn của Bộ Y tế và khuyến cáo của sở Y tế và phù hợp điều kiện thực tiễn tại đơn vị.


Tính đến ngày 14/09/2020, Sở Y tế đã kiểm tra, đánh giá 53 bệnh viện, trong đó có 09 bệnh viện phải kiểm tra, đánh giá lại lần thứ hai sau khi đã triển khai khắc phục một số tiêu chí không đạt trong lần đánh giá thứ nhất theo hướng dẫn của đoàn kiểm tra.  Kết quả, tính đến thời điểm hiện tại, không còn bệnh viện nào xếp loại ở mức không an toàn, có 08 bệnh viện đạt mức an toàn ở mức thấp, 45 bệnh viện đạt mức an toàn.


Sở Y tế đã ban hành văn bản số 5176/SYT-NVY ngày 08/09/2020 về rút kinh nghiệm trong việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, theo đó, yêu cầu tất cả các bệnh viện nghiêm túc tổ chức rà soát, đánh giá và đánh giá lại mức đạt của các bệnh viện theo “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” của Bộ Y tế; phân công trách nhiệm từng bộ phận, khoa, phòng của bệnh viện trong việc duy trì sự tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, đặc biệt là đảm bảo công tác sàng lọc và xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 theo quy định. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện còn lại trên địa bàn thành phố và công khai kết quả kiểm tra.


Kết quả kiểm tra bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 (tính đến ngày 14/09/2020):SỞ Y TẾ TP.HCM


TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080