Logo Bệnh viện Nhân dân 115
07/02/2020 14:13

Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected

Tổ chức Y tế Thế giới giới thiệu tài liệu hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống lây lan mầm bệnh nCoV tại các cơ sở y tế

TCYTTG đã chính thức giới thiệu tài liệu “Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected”. Đây là phiên bản đầu tiên của TCYTTG về hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế phòng chống lây lan mầm bệnh nCoV.

TCYTTG hướng dẫn các chiến lược và các giải pháp cụ thể để ngăn chặn hoặc hạn chế lây truyền nCoV trong các cơ sở y tế (IPC) bao gồm: (1) Đảm bảo phân loại, nhận biết sớm và kiểm soát nguồn lây (cách ly bệnh nhân nghi nhiễm nCoV); (2) Áp dụng biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn cho tất cả bệnh nhân; (3) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung theo kinh nghiệm (các biện pháp phòng ngừa trong không khí) cho các trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV; (4) Thực hiện kiểm soát về hành chính (duy trì hoạt động IPC, huấn luyện nhân viên y tế, hướng dẫn cho người chăm sóc bệnh nhân,…); (5) Sử dụng kiểm soát môi trường và kỹ thuật (thông khí, làm sạch không khí,..).

Toàn văn nội dung của tài liệu hướng dẫn (đính kèm).


SỞ Y TẾ TP.HCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080