Logo Bệnh viện Nhân dân 115
14/07/2021 08:44

Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân có nhu cầu ra khỏi TP.HCM

Khi có nhu cầu ra khỏi TP.HCM, người dân chủ động liên hệ các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Thành phố để nắm thông tin về hình thức, chi phí xét nghiệm trước khi đến thực hiện.

Quy định an toàn phòng, chống dịch khi thực hiện xét nghiệm

- Đảm bảo tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, giữ khoảng cách 2m khi xếp hàng chờ đến lượt làm xét nghiệm

- Chủ động thông báo ngưng tiếp nhận ngay từ cổng và thông báo cho người dân đến các điểm xét nghiệm khác khi ước tính đã đủ số lượng, không để tình trạng ùn ứ người chờ làm xét nghiệm.

- Trường hợp kết quả xét nghiệm ÂM TÍNH, đơn vị trả kết quả xét nghiệm cho người dân; trường hợp kết quả xét nghiệm DƯƠNG TÍNH, triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Cơ sở mức giá xét nghiệm

- Xét nghiệm nhanh kháng nguyên: bằng giá dịch vụ số 1736 được quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế.

- Xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR: bằng mức giá thanh toán BHYT theo quy định tại công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080