Logo Bệnh viện Nhân dân 115
01/07/2022 13:48

Hãy hành động vì trẻ em năm 2022

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”nhằm vận động sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng vào việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, những ngày này, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.


Hình ảnh: Nguồn Internet

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”nhằm vận động sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng vào việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Thông qua Tháng hành động vì trẻ em, mỗi bậc cha, mẹ, ông, bà, mỗi gia đình cần nhận thức rõ trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, chung tay xây dựng môi trường gia đình an toàn, thường xuyên quan tâm, chăm sóc, giám sát bảo đảm an toàn cho con em mình, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em. Với thông điệp “Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình”.

Để thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em cần sự chung tay, đồng lòng trong cam kết thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội, của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân vì hạnh phúc của các em cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi người lớn, mỗi gia đình.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay (Năm 2022) được triển khai với mong muốn sẽ thực hiện tốt hơn các quy định của Luật Trẻ em, đưa Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ về về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em sẽ đi vào cuộc sống, chú trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần, triển khai các giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tới trẻ em, chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu tỷ suất tử vong và tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em, giảm thiểu sang chấn tâm lý trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em hằng năm cũng là dịp để các cấp chính quyền địa phương, gia đình, cộng đồng tiếp nhận và quản lý, giám sát trẻ em về hoạt động hè tại xã, phường; tổ chức cho trẻ em một mùa hè an toàn, giảm đuối nước, giảm thiểu các vụ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột.

Để tạo dựng “môi trường xanh”, an toàn và bình đẳng cho trẻ em, hơn bao giờ hết, rất cần đến sự chung tay của cộng đồng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Đặc biệt, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, hiệp hội, nhất là Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cần kịp thời có những chính sách bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ mồ côi, cơ nhỡ… để trẻ em được sống trong đủ đầy, hạnh phúc và bình đẳng cùng phát triển, tạo hiệu quả quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, từ đó góp phần xây dựng xã hội nhân văn, tốt đẹp./. 

Ths.Bùi Thị Ngọc Hân - Phòng Công tác xã hội

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080