Logo Bệnh viện Nhân dân 115
25/09/2018 18:42

Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Vừa qua Bệnh viện Nhân dân 115 đã nhận thông báo từ Sở y tế số 5950/TB-SYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Sở Y tế sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Bệnh viện Nhân dân 115 và đối chiếu với các quy định tại Khoản 2, Điều 8, Điều 9, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Y tế thông báo về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Tên cơ sở được công bố: BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

2. Số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 01357/SYT-GPHD do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13 tháng 01 năm 2014.

3. Địa chỉ: 527, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn: TS.BS. Phan Văn Báu

5. Điện thoại liên hệ: (028) 35655198; Email: bv.nd115@tphcm.gov.vn

6. Chuyên ngành đào tạo thực hành: Y đa khoa

7. Trình độ đào tạo thực hành: Đại học

8. Trách nhiệm của cơ sở thực hành:

a) Cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau khi được công bố trên Công thông tin điện tử của Sở Y tế tế và tổ chức triển khai hoạt động đào tạo thực hành theo chương trình đào tạo thực hành đã công bố;

b) Bảo đảm các yêu cầu của cơ sở thực hành theo quy định của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

c) Phối hợp với cơ sở giáo dục bảo đảm chất lượng đào tạo thực hành theo chương trình thực hành;

d) Xác nhận kết quả thực hành của người học thực hành;

e) Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở: danh sách người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể nhận, số lượng người học thực hành đang thực hành tại cơ sở.

Bệnh viện Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080