Logo Bệnh viện Nhân dân 115
05/04/2021 15:19

Bộ tranh cổ động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Công văn số 77/VHTT ngày 30/3/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10 về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bệnh viện Nhân dân 115 đăng tải bộ tranh cổ động tuyên truyền bầu cử.


Nguồn tài liệu: http://hiec.org.vn/tai-lieu-tuyen-truyen-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-17967.html
 Bệnh viện Nhân dân 115


TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080