Logo Bệnh viện Nhân dân 115
29/10/2021 23:03

Thông báo mời chào giá

Bệnh viện Nhân Dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia chào giá cho các gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất và khí y tế năm 2021-2022 của Bệnh viện Nhân Dân 115 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.
abcTỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080