Logo Bệnh viện Nhân dân 115
04/01/2022 11:08

Thông báo mời báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường (không tái chế)

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường (không tái chế) cho Bệnh theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email bvnd115tphcm@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhân dân 115.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1.      Bảng gốc bảng báo giá (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu báo giá từ website (sau khi nhà cung cấp thông tin báo giá trên website).

2.      Các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

3.      Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có) trong đó phải có các nội dung tương tự của dịch vụ mời báo giá.

Nơi nhận báo giá:

-         Địa điểm: Cổng số 1 Bệnh viện Nhân dân 115

-         Địa chỉ: 03 đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM

-         Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (Tuấn Anh - Phòng Hành chính quản trị)

-         Thời gian nhận báo giá: từ ngày 05/01/2022 đến 16:00 ngày 07/01/2022

VUI LÒNG TẢI MẪU VÀ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY


BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080