Logo Bệnh viện Nhân dân 115
19/03/2019 16:23

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chính thức giới thiệu “Phiếu khảo sát trải nghiệm người bệnh trong thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện”

Bộ câu hỏi dùng để khảo sát trải nghiệm người bệnh đã được nhóm nghiên cứu của Sở Y tế phối hợp với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xây dựng, thử nghiệm, hiệu chỉnh sau thời gian nghiên cứu.
Bên cạnh đường dây nóng, ki-ốt “Khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh khi đến khám bệnh tại khoa Khám bệnh của các bệnh viện” và “Phiếu khảo sát trải nghiệm người bệnh trong thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện” sẽ là những công cụ thiết thực giúp cho các bệnh viện không ngừng cải tiến chất lượng, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Bộ câu hỏi dùng để khảo sát trải nghiệm người bệnh đã được nhóm nghiên cứu của Sở Y tế phối hợp với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xây dựng, thử nghiệm, hiệu chỉnh sau thời gian nghiên cứu.


(còn tiếp)....

Hoạt động khảo sát “Trải nghiệm người bệnh” (TNNB) là hoạt động mới, thiết thực, là một công cụ quản lý giúp cho bệnh viện biết được cảm nhận thật của người bệnh về bệnh viện từ lúc nhập viện đến lúc xuất viện sau thời gian nằm điều trị tại bệnh viện. Kết quả khảo sát sẽ cung cấp các thông tin có giá trị thiết thực giúp bệnh viện phát huy những trải nghiệm tích cực và có giải pháp cải tiến chất lượng, kịp thời chấn chỉnh đối với những trải nghiệm theo chiều hướng tiêu cực của người bệnh nhằm đáp ứng mong đợi và kỳ vọng của người bệnh đối với bệnh viện, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, tạo dựng niềm tin của người bệnh về bệnh viện.

Việc triển khai khảo sát TNNB phải bảo đảm tính khách quan, trung thực. Khảo sát TNNB cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, xác định những trải nghiệm chưa tích cực của người bệnh, có sự so sánh mức độ trải nghiệm giữa các đối tượng người bệnh, các khoa khác nhau trong bệnh viện và là căn cứ để các bệnh viện tiến hành cải tiến chất lượng khám chữa bệnh.

Loại cơ sở khám, chữa bệnh áp dụng triển khai: Các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn TP.HCM

Tần suất khảo sát: Tiến hành khảo sát định kỳ ít nhất 2 lần/ năm (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm), khuyến khích các bệnh viện khảo sát định kỳ và thường xuyên mỗi tháng hoặc mỗi quí.

Thời điểm khảo sát và đối tượng khảo sát:

- Thời điểm khảo sát: Sau khi người bệnh đã hoàn tất đầy đủ thủ tục xuất viện, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

- Đối tượng khảo sát: theo thứ tự ưu tiên: người bệnh hoặc thân nhân người bệnh/ người chăm sóc chính, đáp ứng các tiêu chí sau:

- Người bệnh: Người bệnh có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên, điều trị nội trú các khoa lâm sàng trong thời gian nghiên cứu, không mắc các bệnh làm ảnh hưởng đến nhận thức và tri giác (như tâm thần, đột quỵ, hôn mê, lơ mơ, các tình trạng bệnh tật dẫn đến không thể trả lời được câu hỏi…), hiểu và trả lời được bằng tiếng Việt, đồng ý tham gia khảo sát trải nghiệm. HOẶC:

- Thân nhân người bệnh hoặc người chăm sóc chính: Người trên 18 tuổi, nắm rõ bệnh tình người bệnh, là người chăm sóc chính người bệnh từ lúc nhập viện đến khi xuất viện, hiểu và trả lời được bằng tiếng Việt, đồng ý tham gia khảo sát trải nghiệm.

Đối với người bệnh, thân nhân người bệnh không biết đọc, biết viết nhưng đáp ứng các tiêu chuẩn khảo sát thì nhân viên điều tra hỗ trợ hỏi và điền phiếu khảo sát.

Phương pháp chọn mẫu và số lượng mẫu: Để bảo đảm độ tin cậy và tính đại diện, đồng thời giúp bệnh viện xác định chính xác những vấn đề người bệnh chưa trải nghiệm tích cực, việc chọn mẫu phải đảm bảo đầy đủ các khoa trong bệnh viện và căn cứ dựa theo số lượng người bệnh xuất viện tại các khoa bệnh viện tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên:

a) Đối với bệnh viện có số giường bệnh kế hoạch trên 500 giường: Số lượng người bệnh cần khảo sát ít nhất là 100 người bệnh/đợt khảo sát

b) Đối với bệnh viện có số giường bệnh kế hoạch từ 200 - 500 giường: Số lượng người bệnh cần khảo sát ít nhất là 50 người bệnh/đợt khảo sát

c) Đối với bệnh viện có số giường bệnh kế hoạch dưới 200 giường: Số lượng người bệnh cần khảo sát ít nhất là 30 người bệnh/đợt khảo sát

Trong thời gian tới, để thuận lợi cho các bệnh viện trong xử lý kết quả khảo sát, Sở Y tế sẽ xây dựng phần mềm xử lý số liệu khảo sát trải nghiệm người bệnh.

Sở Y tế TPHCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080