Logo Bệnh viện Nhân dân 115
28/08/2017 22:36

Sở Y tế TPHCM: Chính thức ra mắt hoạt động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

Vừa qua, Sở Y tế đã ra mắt phòng “Hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến” mức độ 3, 4 ngay trong khuôn viên Sở Y tế, trang bị đầy đủ thiết bị như máy tính, máy scan, hệ thống đường truyền internet...
Phòng hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Sở Y tế TPHCM

Nếu như trong năm 2016, Sở Y tế TPHCM đã tập trung xây dựng các quy trình kỹ thuật xử lý hồ sơ công trực tuyến trên cơ sở tích hợp với cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố cũng như đồng bộ cơ sở dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và các phần mềm dùng chung của thành phố theo quy định; trong năm 2017, Sở Y tế tập trung nguồn lực triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xem đây là một trong những hoạt động quan trọng quyết định cho sự thành công của chương trình hành động cải cách thủ tục hành chánh của Sở Y tế.

Vừa qua, Sở Y tế đã ra mắt phòng “Hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến” cả mức độ 3 và 4 ngay trong khuôn viên Sở Y tế, trang bị đầy đủ thiết bị như máy tính, máy scan, hệ thống đường truyền internet, hỗ trợ chụp ảnh tại chỗ theo đúng quy cách cho người cấp chứng chỉ hành nghề và có đội ngũ nhân viên túc trực nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở, người hành nghề thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ngay tại Sở Y tế.

Các trang thiết bị cần thiết tại phòng hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

Ngoài ra, Sở Y tế chủ động thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, làm việc theo ca trong tất cả các ngày làm việc, đảm bảo phục vụ hướng dẫn cho cơ sở, người hành nghề khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu phấn đấu là mỗi cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng là một tuyên truyền viên, tư vấn viên về dịch vụ công trực tuyến.

Theo Sở Y tế TPHCM

Tổng đài Bệnh viện

(028)38.652.368