Logo Bệnh viện Nhân dân 115
10/12/2017 19:27

Số lượt không hài lòng của người bệnh tháng 11/2017 giảm đáng kể so với tháng 10/2017

Đó là kết quả phân tích, tổng hợp của phần mềm quản lý tình hình không hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện trong tháng 11/2017 của Sở Y tế.
Hệ thống phần mềm tổng hợp, phân tích dữ liệu hệ thống ki-ốt khảo sát không hài lòng tại các bệnh viện cho thấy số ý kiến không hài lòng giảm đáng kể trong tháng 11/2017: 5.879 số lượt ý kiến theo 15 nội dung khảo sát, so với tháng 10/2017 là 12.314 lượt (giảm 52%), tuy nhiên phân bố ý kiến không hài lòng vẫn không thay đổi.

Kết quả khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh khi đến khám bệnh tại 53 bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế TPHCM tháng 11/2017

Kết quả khảo sát ý kiến không hài lòng của người bệnh khi đến khám bệnh tại 53 bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế TPHCM tháng 10/2017

Qua khảo sát hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng Sở Y tế ghi nhận những nỗ lực của các bệnh viện trong triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng xuất phát từ những ý kiến không hài lòng của người bệnh, từ hoạt động nghiên cứu phân tích tìm nguyên nhân, đến triển khai nhiều hoạt động cải tiến chất lượng phục vụ, có những hoạt động đã có sản phẩm, có những hoạt động cần một thời gian dài để chứng minh hiệu quả.

Tuy số lượng ý kiến không hài lòng theo từng nội dung đã giảm đáng kể, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện lưu ý và tập trung nguồn lực cho 8 nội dung ưu tiên vì chiếm tỉ lệ cao so với những nội dung còn lại, theo biểu đồ dưới đây:


Theo Sở Y tế TPHCM

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080