Logo Bệnh viện Nhân dân 115
04/07/2018 17:09

Kết quả khảo sát hài lòng của các cơ sở y tế đối với hoạt động quản lý, điều hành của các phòng, ban chức năng Sở Y tế - năm 2018

Đây là lần thứ ba trong 3 năm liên tục, Sở Y tế đã chủ động khảo sát ý kiến của các cơ sở trực thuộc về hoạt động quản lý, điều hành của các phòng, ban thuộc Sở Y tế TPHCM.
Đây là một động giúp cho Sở Y tế không ngừng cải cách thủ tục hành chính, hướng đến cơ sở, tạo điều kiện cho các cơ sở phục vụ người dân tốt nhất. Điểm mới của đợt khảo sát năm nay là mở rộng đối tượng khảo sát đến các bệnh viện tư nhân và các cơ sở y tế công lập thuộc hệ dự phòng.Phần mềm ứng dụng khảo sát hài lòng của các cơ sở y tế đối với hoạt động quản lý, điều hành của các phòng, ban Sở Y tế được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử

Mục tiêu cuối cùng của khảo sát là giúp Sở Y tế biết được những hoạt động mà cơ sở còn không hài lòng để lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng ban tìm nguyên nhân và chủ động cải tiến, khắc phục, đồng thời biết được những hoạt động mà các cơ sở hài lòng cao để duy trì và phát huy.Dưới đây là một số thông tin về đợt khảo sát:- Thời gian khảo sát: 25/6/2018 - 01/7/2018

- Đối tượng khảo sát: lãnh đạo bệnh viện, trung tâm, chi cục và các trưởng, phó khoa phòng trực thuộc cơ sở

- Nội dung khảo sát: 58 câu hỏi tương ứng 58 hoạt động quản lý, điều hành của các phòng, ban Sở Y tế liên quan trực tiếp đến các cơ sở y tế trực thuộc.

- Công cụ khảo sát: khảo sát qua phần mềm ứng dụng được tích hợp trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

Kết quả của đợt khảo sát năm 2018 như sau:

- Tổng số đơn vị tham gia khảo sát: 138 đơn vị

- Tổng số phiếu khảo sát: 1531 phiếu, trong đó: bệnh viện công: 965 phiếu, bệnh viện ngoài công lập: 335 phiếu, trung tâm y tế quận/huyện: 172 phiếu, chi cục và trung tâm chuyên ngành: 59 phiếu

- Nhìn chung hầu hết các hoạt động đều hài lòng với các hoạt động quản lý, điều hành của các phòng ban Sở Y tế, 10 hoạt động có tỉ lệ không hài lòng trên 1% (cao nhất là 2,22%), 21 hoạt động có tỉ lệ hài lòng cao trên 70% (cao nhất là 86,62%).

Dưới đây là các hoạt động có tỷ lệ không hài lòng từ 1% - 2,22%

 Dưới đây là các hoạt động có tỷ lệ hài lòng cao trên 70%:

Sở Y tế trân trọng sự tham gia của tất cả các đơn vị trong đợt khảo sát hài lòng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các phòng, ban Sở Y tế năm 2018. Những ý kiến này sẽ giúp cho lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng ban không ngừng cải cách thủ tục hành chính, không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động thuộc phạm vi của mình phụ trách nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các cơ sở phục vụ người dân tốt nhất.

Theo Sở Y tế TPHCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080