Logo Bệnh viện Nhân dân 115
28/06/2018 13:05

Đến 31/12/2017: BHYT đã bao phủ 85,6% dân số

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến 31/12/2017, số người tham gia BHYT là 79,95 triệu người, tăng 20,97 triệu người so với năm 2012 (tăng 35,6%), đạt tỷ lệ bao phủ 85,6% dân số (mục tiêu trên 85% dân số).


Dưới đây là những con số về tham gia BHXH và BHYT của cả nước qua 5 năm từ 2012 đến 2017:

Tỉ lệ bao phủ BHYT của cả nước qua các năm từ 2012-2017:Loại hình đối tượng tham gia BHYTSố người tham gia BHYT của Thành phố Hồ Chí MinhHội nghị đã phổ biến các mục tiêu đến năm 2020 như sau:

- Phấn đấu khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, người tham gia BHXH tự nguyện

- Phấn đấu khoảng 28% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực phi chính thức.

- Trên 90% dân số tham gia BHYT, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng là người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

- Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Phấn đấu giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH vói doanh nghiệp bằng mức ASEAN 4.

Theo Sở Y tế TPHCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080