Logo Bệnh viện Nhân dân 115
17/05/2018 23:39

Đánh giá hiệu quả hệ thống y tế của 191 quốc gia

Đây là công trình nghiên cứu của TCYTTG được nhóm tác giả Ajay Tandon, Christopher JL Murray, Jeremy A Lauer và David B Evans thực hiện.
Theo đó, Pháp đạt chỉ số hiệu quả cao nhất và đứng đầu bảng xếp hạng, 2 quốc gia Châu Á là Singapore và Nhật Bản được xếp trong nhóm 10 quốc gia có hệ thống y tế đạt hiệu quả nhất. Việt Nam đứng thứ 160 trên tổng số 191 quốc gia được đánh giá và xếp hạng về tính hiệu quả của hệ thống y tế

Phân nhóm các quốc gia theo mức độ đánh giá hiệu quả của hệ thống y tế

Hiệu quả của hệ thống y tế của một quốc gia là mối quan tâm lớn của các nhà hoạch định chính sách, đây không phải là vấn đề mới, nhưng để có đánh giá khoa học đòi hỏi phải có những công trình nghiên cứu được thiết kế nghiêm túc và công phu. Theo TCYTTG, gần đây, đã có nhiều nước trên thế giới giới thiệu các cải cách của hệ thống y tế hướng đến mục tiêu rõ ràng là cải thiện hiệu quả của hệ thống y tế.  Phương pháp để đo lường hiệu quả của một hệ thống y tế của một quốc gia vẫn là vấn đề còn tranh cãi và bàn luận trong thời gian qua. Việc đo lường hiệu quả một hệ thống y tế đòi hỏi phải thiết kế một khung dữ liệu cần thu thập một cách rõ ràng để xác định xem các mục tiêu đưa ra của một hệ thống y tế của một quốc gia so với kết quả đạt được trên thực tế.

Nhóm tác giả nghiên cứu của TCYTTG đã căn cứ vào các nhóm dữ liệu sau: (1) Nhóm dữ liệu về cải thiện sức khỏe của dân số (cả về mức độ đạt được và phân phối); (2) Nhóm dữ liệu thứ hai là khả năng đáp ứng của hệ thống y tế đối với những kỳ vọng chính đáng của người dân; (3) Nhóm dữ liệu thứ ba sự công bằng trong tài chính y tế và bảo vệ rủi ro tài chính đối với người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế, không bị nghèo hoá và tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: đứng đầu về hiệu quả của hệ thống y tế là Pháp, kế đến là Italy, San Marino, Andorra, Malta, Singapore, Spain, Oman, Austria, Japan, Norway, Portugal, Monaco, Greece, Iceland, Luxembourg, Netherlands, United Kingdom, Ireland, Switzerland,… Việt Nam đứng hàng thứ 160 trong tổng số 191 quốc gia.Theo Sở Y tế TPHCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080