Logo Bệnh viện Nhân dân 115
08/04/2019 06:58

Ban tổ chức Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố lần thứ 6 - năm 2019 giới thiệu ngân hàng câu hỏi chuyên đề “Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện”

Ngân hàng câu hỏi của Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi năm nay bao gồm ngân hàng câu hỏi các chuyên đề về an toàn người bệnh của các hội thi của những năm trước và thêm 500 câu hỏi trắc nghiệm chuyên về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
Theo kế hoạch hoạt động trọng tâm của Ngành Y tế thành phố, Hội thi điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố mở rộng lần thứ 6 năm 2019 sẽ diễn ra vào tháng 6/2019 với chuyên đề “An toàn người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện”.

Để các thí sinh tham dự Hội thi đạt kết quả tốt, Ban tổ chức hội thi đề nghị điều dưỡng trưởng các bệnh viện nghiên cứu lại và phổ biến cho các thí sinh ngân hàng câu hỏi các chuyên đề về an toàn người bệnh của những năm trước và 500 câu hỏi chuyên đề về kiểm soát nhiễm khuẩn mới công bố năm 2019 theo file đính kèm.

Theo nội quy của Hội thi, thí sinh tham dự là điều dưỡng đang tham gia công tác quản lý khoa, phòng, tổ hoặc thuộc diện quy hoạch làm công tác quản lý khoa, phòng, tổ. Khuyến khích các bệnh viện tổ chức hội thi cấp cơ sở để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất tham dự Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố mở rộng lần thứ 6 - năm 2019.

Nguồn: Sở Y tế TPHCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080