Logo Bệnh viện Nhân dân 115
29/08/2018 13:50

Cảm ơn BS Nguyễn Hữu Nhật đã cứu chữa khi mẹ em chỉ còn 10% khả năng sống

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080