Logo Bệnh viện Nhân dân 115
18/04/2017 08:06

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Bệnh viện Tháng 4/2017

Hạ thân nhiệt chỉ huy và Cập nhật ACC 2017 là hai nội dung báo cáo trong buổi sinh hoạt chuyên môn của BV Nhân dân 115 tháng 4/2017.
Căn cứ chủ trương của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115 về việc không ngừng nâng cao chất lượng điều trị người bệnh và cập nhật thông tin, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện. Đơn vị Đào tạo lập kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian: Từ 14h - 16h, ngày thứ tư, 26/4/2017

2. Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Nhân dân 115

3. Thành phần: Bác sĩ, dược sĩ đại học theo đề xuất của khoa/phòng, ĐVĐT tổng hợp và trình Ban giám đốc phê duyệt.

4. Nội dung:

- Cập nhật thông tin thuốc: Công ty MSD

- HẠ THÂN NHIỆT CHỈ HUY - BCV: ThS.BS Cao Hoài Tuấn Anh - Phó khoa Hồi sức tích cực chống độc.

- CẬP NHẬT ACC 2017 - BCV: BS.CKII Nguyễn Thanh Hiền - Trưởng khoa Tim mạch tổng quát - Trưởng khối Tim mạch

Số giờ thực học tích lũy đối với người tham dự là 02 tiết khi có đạt điều kiện và báo cáo viên là 04 tiết.

5. Chủ tọa đoàn:
- TS.BS Phan Văn Báu - Giám đốc Bệnh viện
- TS.BS Đỗ Quốc Huy - Phó Giám đốc Bệnh viện
- TS.BS Vũ Đình Thắng - Trưởng khối Hồi sức cấp cứu
- BS.CKII Nguyễn Thanh Hiền - Trưởng khối Tim mạch
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080