Logo Bệnh viện Nhân dân 115
18/03/2017 17:54

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Bệnh viện Tháng 3/2017

Xử trí đau ngực ở phòng cấp cứu và Cập nhật chẩn đoán và điều trị rung nhĩ là hai nội dung sẽ được báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 22/3/2017.
Căn cứ chủ trương của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115 về việc không ngừng nâng cao chất lượng điều trị người bệnh và cập nhật thông tin, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện, Đơn vị Đào tạo lập kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian: Từ 14h - 16h, ngày thứ tư, 22/3/2017

2. Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Nhân dân 115

3. Thành phần: Bác sĩ, dược sĩ đại học theo đề xuất của khoa/phòng, ĐVĐT tổng hợp và trình Ban giám đốc phê duyệt.

4. Nội dung:
- Cập nhật thông tin thuốc: Công ty Servier

- CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ - BCV: TS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng khoa Nhịp tim học

- XỬ TRÍ ĐAU NGỰC Ở PHÒNG CẤP CỨU - BCV: BS.CKII Phạm Đức Đạt - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp.

Số giờ thực học tích lũy đối với người tham dự là 02 tiết khi có đạt điều kiện và báo cáo viên là 04 tiết.

5. Chủ tọa đoàn:
- TS.BS Phan Văn Báu - Giám đốc Bệnh viện
- BS.CKII Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện
- TS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng khoa Nhịp tim học
- BS.CKII Phạm Đức Đạt - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080