Logo Bệnh viện Nhân dân 115
11/02/2014 09:00

Thông báo hội thảo Thành tựu 10 năm ghép tạng tại Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115 trân trọng thông báo tới toàn thể Quý đồng nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế, các trường Đại học y khoa trong cả nước nội dung như sau:

HỘI THẢO THÀNH TỰU 10 NĂM GHÉP TẠNG TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Nhân dân 115 (Số 527 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (khu D, vào cổng đường Thành Thái).

Thời gian: Buổi sáng ngày thứ năm 20/02/2014, từ 8h30 đến 12h.

Ban tổ chức Hội thảo kính mong các bệnh viện, trường đại học Y khoa (gọi tắt là các đơn vị) đăng ký để tham gia Hội thảo và có các đề tài khoa học chuyên đề về  Ghép tạng báo cáo tại Hội thảo.

Kính đề nghị các đơn vị và Quý đồng nghiệp tham gia Hội thảo lưu ý các vấn đề như sau:

1. Đăng ký tham gia và chuẩn bị báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học tại hội thảo dưới hình thức thuyết trình tại hội trường.

2. Biểu mẫu đăng ký (vui lòng liên hệ Ban tổ chức hoặc website Bệnh viện www.benhvien115.com.vn)

3. Nội dung đề tài báo cáo trong hội thảo:

- Nội dung các bài đăng ký liên quan đến lĩnh vực ghép tạng (trước, trong và sau ghép)
- Ban tổ chức không hạn chế đề tài. Tuy nhiên, cần lưu ý các đề tài đăng ký báo cáo trong hội thảo cần có yếu tố “mới” được cập nhật mang tính chất “ tiến bộ” hoặc/và “tổng quát”.

4. Thời hạn:
- Gửi đăng ký tham dự hội thảo và tên đề tài về Ban tổ chức trước ngày 27/01/2014.
- Bài báo cáo bằng Powerpoint gồm tiếng Việt và tiếng Pháp: trước ngày 12/02/2014.

5. Về sử dụng phông chữ: Thống nhất font chữ sử dụng là Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm; số trang được đánh ở cuối mỗi trang giấy và nằm ở giữa.

6. Về ngôn ngữ: Sử dụng tiếng Việt, Anh, Pháp.

7. Thời lượng trình bày đề tài tại hội thảo:
- 20 phút cho bài tổng quan
- 15 phút cho báo cáo nghiên cứu
Các đề tài gửi về Ban tổ chức bằng email. Đối với đề tài có dung lượng lớn hơn 10 MB, đề nghị tác giả gửi bằng đĩa CD- Room.

Ban tổ chức hội thảo kính mong được sự quan tâm và tham gia của đồng nghiệp

Nơi nhận đăng ký:
Ban tổ chức:
1. BS Nguyễn Thúy Quỳnh Mai, giabao_truong@yahoo.com, 0903607847
2. BS Nguyễn Thị Thanh Thùy, ngthanhthuy78@gmail.com, 0903103994
3. BS Lê Thị Hồng Vũ, baprangbo@hotmail.com, 0908125222    

Tham khảo tài liệu đính kèm:

- CV_hoi thao GHEP TANG 2014.doc

- DS_gui hoi thao ghep tang 20 02 2014.doc

- Phieu dang ky_hoi thao ghep tang 2014.doc
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080