Logo Bệnh viện Nhân dân 115
01/04/2015 11:11

Hội nghị Việt Pháp chuyên đề Thận niệu - Ghép thận lần 5 - Năm 2015

Ban tổ chức không hạn chế đề tài. Tuy nhiên, cần lưu ý các đề tài đăng ký báo cáo trong hội thảo cần có yếu tố “mới” được cập nhật mang tính chất “tiến bộ” hoặc/và “tổng quát”.

Nhằm cập nhật kiến thức mới, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, điều trị các bệnh Thận niệu - Ghép thận giữa Việt Nam và các đồng nghiệp đến từ Cộng hòa Pháp, chúng tôi trân trọng thông báo tới toàn thể Quý đồng nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế, các trường Đại học y khoa trong cả nước nội dung như sau:

HỘI NGHỊ VIỆT PHÁP CHUYÊN ĐỀ THẬN NIỆU - GHÉP THẬN
LẦN 5 - NĂM 2015


Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Nhân Dân 115
Số 527 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 (khu D, vào cổng đường Thành Thái)

Thời gian: Chiều ngày thứ hai 25/5/2015 và cả ngày thứ ba 26/5/2015.

Ban tổ chức kính mong các bệnh viện, trường đại học Y khoa (gọi tắt là các đơn vị) đăng ký để tham gia và có các đề tài khoa học chuyên đề Thận niệu - Ghép thận báo cáo tại Hội thảo.

Kính đề nghị các đơn vị và Quý đồng nghiệp tham gia Hội thảo lưu ý các vấn đề như sau:        

1. Đăng ký tham gia và chuẩn bị báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học tại hội thảo dưới hình thức thuyết trình tại hội trường.

2. Biểu mẫu đăng ký: Theo mẫu đính kèm, bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (có công chứng), giấy giới thiệu của cơ quan đang công tác.

3. Nội dung đề tài báo cáo trong hội thảo:

- Nội dung các bài đăng ký liên quan đến lĩnh vực Thận niệu, Ghép thận (trước, trong và sau ghép)

- Ban tổ chức không hạn chế đề tài. Tuy nhiên, cần lưu ý các đề tài đăng ký báo cáo trong hội thảo cần có yếu tố “mới” được cập nhật mang tính chất “tiến bộ” hoặc/và “tổng quát”.

4. Thời hạn:

- Gửi đăng ký  báo cáo tại hội thảo và tên đề tài về Ban tổ chức trước ngày 03/4/2015.

- Gửi đăng ký tham dự hội thảo theo cá nhân hoặc tập thể về Ban tổ chức trước ngày 25/4/2015

- Bài báo cáo bằng Powerpoint gồm tiếng Việt và tiếng Pháp (hoặc Anh) trước ngày  10/4/2015.

5. Về sử dụng phông chữ: Thống nhất font chữ sử dụng là Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm, lề dưới 3cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm; số trang được đánh ở cuối mỗi trang giấy và nằm ở giữa.

6. Về ngôn ngữ: Sử dụng tiếng Việt, Anh, Pháp.

7. Thời lượng trình bày đề tài tại hội thảo:
- 20 phút cho bài tổng quan
- 15 phút cho báo cáo nghiên cứu

Các đề tài gửi về Ban tổ chức bằng email. Đối với đề tài có dung lượng lớn hơn 10 MB, đề nghị tác giả gửi bằng đĩa CD-Room.

Ban tổ chức hội thảo kính mong được sự quan tâm và tham gia của đồng nghiệp.

Ban tổ chức:

1. BS Nguyễn Thúy Quỳnh Mai, giabao_truong@yahoo.com, 0903607847

2. BS Nguyễn Thị Thanh Thùy, ngthanhthuy78@gmail.com, 0903103994

3. BS Lê Thị Hồng Vũ, lethihongvu@hotmail.com, 0908125222

4. BS Trần Vũ Minh Tâm, drminhtam.vo@gmail.com, 0907034579

5. KTV Hoàng Lâm, monsieurlam.pham@gmail.com, 0908325545

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080