Logo Bệnh viện Nhân dân 115
10/04/2019 14:12

Hội nghị tập huấn thực hiện Luật tố cáo năm 2018

Ngày 8/4/2019, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện luật tố cáo năm 2018 do Ths. Luật Bùi Minh Trạng - Ts.Bs. Phó Giám đốc bệnh viện Nhân dân 115 hướng dẫn.

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo năm 2018 gồm 9 chương với 67 điều và bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.


Trong đó Ths. Luật Bùi Minh Trạng đã giới thiệu một số điểm mới của luật tố cáo năm 2018 như sau: Bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; Rút gọn trình tự giải quyết tố cáo; Rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo; Cho phép rút tố cáo; Quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; Tạm đình chỉnh, đình chỉ việc giải quyết tố cáo; Hình thức tố cáo: đơn hoặc trình bày trực tiếp,… Đồng thời giải đáp một số câu hỏi, thắc mắc của các đại biểu tham dự.    
Ths. Luật Bùi Minh Trạng - Ts.Bs. Phó Giám đốc bệnh viện Nhân dân 115

Thông qua hội nghị giúp các cán bộ chủ chốt, viên chức người lao động của bệnh viện nắm được những nội dung của Luật Tố cáo năm 2018, từ đó tuân thủ các quy định của Luật trong giải quyết công việc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật.

Minh Hân

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080