Logo Bệnh viện Nhân dân 115
23/10/2018 18:30

Thông tư 02 dành cho bệnh nhân thu phí

Giá tối đa các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế).

Giá tối đa các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện (Ban hành kèm theo Thông tư  02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế). Xin mời tải file TẠI ĐÂY.


Bệnh viện Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080