Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Trương Thị Ái Phương

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Phó khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Tiêu hóa

Ngôn ngữ: Anh văn

Trường Y: Tốt nhiệp trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 1999

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I - Nội tổng quát tại trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2008.

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II - Nội tổng quát tại  Đại học Y dược Huế năm 2015.

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080